OPSTELLINGENWERK
           Anneke MeinersInzicht, overzicht, rust
Begrijpen wat er speelt.
Rust en ruimte van binnen.
Wat verschoven is een passende plek geven.
Meer verbinding en de weg vrij voor nieuwe beweging.
Dat is wat een opstelling brengt.
Met eerbied kijken we naar de verborgen verbanden.
Komen in één sessie tot de kern.

Voor iedereen die verlangt naar minder stress. Ondersteuning zoekt bij grote of kleine vraagstukken en moeilijkheden. Meer wakkerte en verbinding wil ervaren in zijn of haar leven.

Voorbeelden van opstellingen thema's


Je eigen plek

Personen en systemen bewegen vanuit een onderstroom, een veld van verbanden en patronen, van oorzaak en gevolg. In dit veld ben je verbonden met je ouders en grootouders, met de generaties voor je, met wat zij meemaakten. Een opstelling verheldert je eigen plek.

Relaties

In relaties kunnen mensen verstrikt raken in de krachten uit hun twee verschillende familieverhalen. Het loont de moeite om deze te ontwarren, bijvoorbeeld met een opstelling, om hun herkomst te onderzoeken, met eerbied voor ieders verhaal.

Kinderen

Kinderen staan altijd in contact met de onderstroom van hun ouders, ook als ze elders opgroeien. Nood bij een kind kan betekenen dat er ook bij (een van) de ouders een thema op aandacht wacht. Bij zorgen over je kind helpt een opstelling om te zien wat er speelt. Het is fijn voor een kind als de ouders de opstelling op zich nemen, het kind heeft vaak al genoeg gedaan.

Lichaam

Je lijf is in contact met stille dynamieken en patronen, van nu of uit je voorgeschiedenis. Klachten of symptomen hebben vaak ook systemische aspecten. Met een opstelling komen deze in beeld. Dit kan een positief effect op je lichaam hebben, al is het geen vervanging van medische behandeling.

Werk

Binnen werk of organisaties bewegen mensen zich op de onderstroom, herhalen onbewust bijvoorbeeld de geschiedenis van het bedrijf. Wat is er aan de hand op die ene plek waar niemand het lang uithoudt? Op welke stap of erkenning wacht het succes? Verken met een opstelling wat gaat werken en wat verspilde moeite is.

Heilige grond

Je kunt de stille lagen van de onderstroom vermoeden, voelen, waarnemen, zien. Je kunt hem herkennen in relaties, in je levensloop, in de samenwerking. Dit gaat over het gebied waar alles met alles samenhangt, buiten oordeel om, zonder onderscheid des persoons. Dit gebied betreed je stap voor stap wanneer je een opstelling doet. In deze lagen geef ik je inzicht. Ik werk met ernst, aandacht en respect voor ieder die bij je verhaal hoort. Mijn begeleiden gebeurt met liefde en zonder oordeel, steeds vanuit een niet-weten.

Ieder maakt eigen keuzes en draagt z'n verantwoordelijkheid. Tegelijk zijn we deel van een groter geheel dat ons lijkt te beïnvloeden. In dit spanningsveld tussen autonomie en lot beweegt een opstelling zich.

Een opstelling is nooit vervanging van therapie of medische behandeling. Het is een verrijkende aanvulling daarop. Met een opstelling betreden we heilige grond. Daarbij past bescheidenheid, daarbij gebeuren wonderen.

Ik ontvang je graag.


Hartelijke groet,

Anneke Meiners


naar boven